Bajkowe Przedszkole

Szanowni Państwo

 

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

(początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020 r. z późniejszym jego

wydłużeniem do 10 kwietnia 2020 r.)                   

Realizacja procesu kształcenia  w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, o których mowa 

w rozporządzeniu MEN .

 

 

Drogi Rodzicu !

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka,
prosimy o stosowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


 Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 

  • dojazdu do pracy.

Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów
i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

 

  • wolontariatu.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym

na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić domu, możesz się przemieszczać

w ramach tej działalności.

  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

 

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 

  • W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

  • Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

  • Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

 

  • Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

 

  • Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez Internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

 

  • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,

w których przebywasz.

  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej

w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

 

 

WAŻNE !

Odpłatność za przedszkole, w okresie zamknięcia placówki
na skutek decyzji władzy publicznej  z powodu koronawirusa,
 NIE BĘDZIE naliczana.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now