Bajkowe Przedszkole

skanuj0041
skanuj0041

press to zoom
skanuj0012
skanuj0012

press to zoom
IMAG0014
IMAG0014

press to zoom
skanuj0041
skanuj0041

press to zoom
1/15

    Nasze przedszkole swoją działalność rozpoczęło 06.01.1964 roku.

Otwarcie placówki poprzedziły żmudne przygotowania, w których uczestniczyli nie tylko pracownicy, ale także członkowie ich rodzin.

 Skład personelu w chwili otwarcia przedszkola przedstawiał się następująco: 

Maria Marciniak          - kierowniczka przedszkola

Czesława Bilska          - zastępca kierowniczki

Teresa Matysiak              - intendent

Personel pedagogiczny:                                   Personel techniczny:

Janina Lisińska                                                  Jadwiga Olek

Wanda Pawłowska                                            Halina Hombek

Stanisława Nuszkiewicz                                   Cecylia Zielińska

Pelagia Maciołek                                               Stanisława Bajer

Stanisława Rogodzińska                                    Janina Tomaszewska

                Helena Skórka

              Zofia Zakrzewska

                Feliksa Rupnik

               Stanisław Skórka

     Nowy budynek przedszkola przygotowany był do przyjęcia dzieci

w czterech oddziałach. W urządzaniu przyległego do przedszkola boiska oraz placu zabaw czynny udział wzięli wszyscy pracownicy, a także rodzice wychowanków.

     Wrzesień 1964 roku zapisał się smutnym akcentem w historii przedszkola. Nagle odeszła kierowniczka pani Maria Marciniak, jej obowiązki czasowo pełniła pani Czesława Bilska. Kolejną kierowniczką placówki została pani Irena Idasiak.

     Przedszkole nasze od pierwszych dni  współpracowało z różnymi instytucjami i środowiskiem lokalnym. W roku 1968 w związku z nadaniem grupie starszaków imienia „Klubu Pancernych” gościliśmy przedstawicieli Wojska z Poznania, a następnego roku starszaki wzięły udział w spotkaniu   z autorem powieści „Czterej pancerni i pies”.

    W roku 1974 nasze przedszkole obchodziło swój pierwszy jubileusz           10 – lecia istnienia. Na zorganizowaną uroczystość zaproszono pierwszych wychowanków, którzy wówczas byli już uczniami szkół średnich. W tym samym roku kierowniczka przedszkola pani Irena Idasiak zrezygnowała ze swojej funkcji przenosząc się wraz z rodziną do Szczecina, jej obowiązki  przejęła pani Pelagia Sosińska. W mieszkaniu służbowym zajmowanym wcześniej przez dyrektora powstał V oddział, w którym nauczycielką została pani Agnieszka Zaremba mianowana w 1975 na stanowisko dyrektora przedszkola. Swoją funkcję sprawowała do roku 1996, od którego to jej obowiązki przejęła pani Jolanta Mikołajewska.

     W roku 1999 uroczyście obchodziliśmy 35- lecie istnienia naszej placówki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem była pani Jolanta Mikołajewska ówczesna dyrektor przedszkola. W tym czasie skład personelu przedstawiał się następująco:

Elżbieta Pasturek          - v-ce dyrektor

Barbara Przeor              - intendent

Personel pedagogiczny:                                 Personel techniczny:

Elżbieta Jęsiak                                                 Janina Tomaszewska

Małgorzata Stasiak                                          Daniela Durska

Halina Górska                                                  Teresa Kostrzewa

Ewa Dziamara                                                  Krystyna Kustosz

Anna Poszwa                                                    Lilla Jasnowska

Elżbieta Bonczysta                                           Halina Urbaniak

Barbara Krzyżostaniak                                     Maria Gaść

Alina Goślińska                                                Elżbieta Pękacz

Grzegorz Rosiak

Paweł Szczepaniak

Należy wspomnieć, że wśród wymienionego personelu są absolwentki naszego przedszkola, m.in.: Jolanta Pech dziś Mikołajewska, Ewa Rabczewska obecnie Dziamara, Alina Młotkiewicz dziś Goślińska oraz Barbara Myszkiewicz obecnie Krzyżostaniak.

W roku 1999 zlikwidowano Przedszkole nr 2 mieszczące się przy ulicy Sportowej. Dzieci oraz część personelu trafiło do naszej placówki..

     W związku z niżem demograficznym w roku 2005 do naszego przedszkola został przeniesiony Żłobek, którego sale znajdują się we wschodnim skrzydle budynku.

     Życie przedszkola nierozerwalnie związane jest z bajkami, dlatego też grono pedagogiczne postanowiło zorganizować uroczystość nadania imienia naszej placówce. Zaproponowano nazwę „Bajkowe Przedszkole”. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 45 – lecia, a odbyła w roku 2009.    W jej organizację czynnie włączyli się wszyscy pracownicy, rodzice, a także dzieci, które zaprezentowały barwny i ciekawy program artystyczny. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta, placówek oświatowych, instytucji współpracujących z przedszkolem oraz emeryci.

     W roku 2012 roku odbył się konkurs w wyniku, którego dyrektorem została pani Elżbieta Pasturek, dotychczasowa zastępca dyrektora.

     Obecne czasy skłaniają nas do promocji placówki w środowisku.  Odbywa się to poprzez organizowanie szeregu uroczystości wychodzących naprzeciw oczekiwaniom  naszych wychowanków i ich rodzin. Organizowane są festyny, loterie fantowe, imprezy okolicznościowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci mają bliski kontakt ze sztuką poprzez udział w teatrzykach, inscenizacjach, audycjach muzycznych, wystawach.

     Od września 2012 roku nasze przedszkole rozpoczęło innowację pedagogiczną. Dotyczy ona realizacji Programu Wychowania w Przedszkolu „Innowacyjne wsparcie procesu dydaktycznego dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori”.    W oparciu o zasadę „Pozwól mi to samemu zrobić” systematycznie realizowane są zagadnienia innowacji w specjalnie wyposażonej w materiały montessoriańskiej sali.

     Na przestrzeni 50 lat wygląd naszego przedszkola bardzo się zmieniał. Dziś jest ono atrakcyjne, kolorowe, bogato wyposażone dzięki pracy i zaangażowaniu całego personelu, który w chwili obecnej pracuje w następującym składzie:

Elżbieta Pasturek          -  dyrektor

Anna Poszwa                -  zastępca

Barbara Przeor              - intendent

Personel pedagogiczny:                            Personel techniczny:

Barbara Krzyżostaniak                               Urszula Nowicka

Elżbieta Bonczysta                                     Renata Wolf

Małgorzata Stasiak                                     Maria Wypiorczyk

Elżbieta Kozelan                                        Alicja Apelt

Elżbieta Jęsiak                                            Bernarda Zielińska

Alina Goślińska                                          Edyta Fret

Aleksandra Sobiś                                        Edyta Szczęsnowska

Beata Acela                                                Magdalena Brach

Karolina Arent                                           Lilla Janowska

Jolanta Płóciennik                                     Agnieszka Dębska

                                                                   Katarzyna Pasturek

                                                                   Artur Raźniewski

                                                                   Grzegorz Rosiak

   Jubileusz 50 lecia był podsumowaniem dotychczasowego dorobku naszej placówki, które przez dążenie do zaspokajania potrzeb dzieci umożliwia prawidłowy ich rozwój i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, mając na uwadze cel jaki przyświeca naszej pracy, a jest nim „niezmienna i trwała dbałość o wszechstronny i bezpieczny rozwój dziecka”.

     Wizerunek przedszkola tworzą dzieci, personel, a także rodzice. Bardzo pomocne dla nas jest wsparcie władz oświatowych, samorządowych oraz wszystkich przyjaciół i sprzymierzeńców przedszkola, którzy nigdy nie byli obojętni wobec tak ważnej sprawy jaką jest wychowanie młodego pokolenia.

 

Historia Naszego Przedszkola