Bajkowe Przedszkole

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola:

Dyrektor Przedszkola:

  • mgr Pasturek Elżbieta –dyrektor

                      nauczyciel dyplomowany

  • mgr Poszwa Anna – wicedyrektor

                      nauczyciel dyplomowany