Bajkowe Przedszkole

  • - Język Angielski- zajęcia w każdej grupie raz w tygodniu prowadzi nauczyciel języka angielskiego. Dzieci na zajęciach zdobywają zasób słownictwa z języka angielskiego, poprzez zabawy, piosenki i ćwiczenia.

   Pedagogika Marii Montessori- nasze przedszkole jako jedyne w Turku proponuje zabawy z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane nauczycielki.

 

Celem metody Montessori jest przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia w społeczeństwie, wspieranie dziecka w rozwoju biologicznym, psychiczno- duchowym i moralnym.

Dziecko w pedagogice Montessori jest najważniejsze, gdyż jest jedyne w swoim rodzaju. Trzeba mu stworzyć takie warunki, by jego rozwój przebiegał według własnego rytmu i możliwości. Nauczyciel w metodzie Montessori stoi          w cieniu, ale zawsze jest gotowy do udzielenia dziecku wielostronnej pomocy, jednak w myśl słów wypowiedzianych przez jedno dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu!”

Przedszkole jest jednym z podstawowych środowisk wychowawczych dziecka. Oddziałuje na młodego człowieka przez długi czas, gdyż czyni to w okresie krytycznym dla kształtowania się wielu funkcji psychicznych.

Wychowanie proponowane przez Marię Montessori nie jest łatwe w praktycznej realizacji. Metoda ta to sprawdzona idea pracy dydaktyczno- wychowawczej, o którą warto dbać, którą warto rozwijać i propagować. Reprezentuje znakomity fundament, na którym można budować edukację w przyszłości.

„Jeśli planujesz rok naprzód, zasiej nasiono.

Jeśli planujesz dziesięć lat naprzód, zasadź drzewo.

Jeśli planujesz sto lat naprzód, edukuj ludzi”.