Bajkowe Przedszkole

Główne zadania naszego przedszkola to :

 • kontynuacja wychowania domowego

 • umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych

 • przygotowanie dzieci do nauki szkolnej

 • stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze

 • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy

 • uwzględnianie postulatów rodziców w organizacji dnia

 • umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola

 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców

Nasze przedszkole zapewnia :

 • wysoki poziom zadowolenia z działalności przedszkola
 • serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu

 • organizację i metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka

 • możliwość realizacji zainteresowań dzieci w trakcie różnorodnych zajęć dodatkowych

 • otwartość na innowacje

 • organizację wielu ciekawych imprez i uroczystości

''Dzieci są wiosną rodziny

 i społeczeństwa,nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.''