Bajkowe Przedszkole

Koncepcja Pracy Przedszkola

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                                                 (Dz. U. z 2009r.Nr 168 poz.1324 ze zm.),

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

Nasza wizja

Nasze przedszkole:

 • Przedszkolem otwartym  na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze,

 • Placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.

Nasza misja

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

 • Rozwija aktywność twórczą,

 • Rozwija zainteresowania kulturą, sztuką, sportem,

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,

 • Poznaje swoje prawa,

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

Cele

 • Rozwijanie sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

 • Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

 • Rozwijanie i eksponowanie umiejętności muzycznych dziecka w różnych formach aktywności.

 • Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.

 • Stwarzanie sytuacji dających dziecku możliwość samodzielnego podejmowania zadań.

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Kierunki Pracy Przedszkola:

1.  „ Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka”.

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

2.  „Twórczy przedszkolak”.

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci

w różnorodnych formach działalności.

3.  „Ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci”.

Zadanie:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

4.  „Dziecięca ekspresja werbalna”.

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

5.  „Elementy pedagogiki Marii Montessori”.

Zadanie:

Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.

6.  „Nasze emocje i uczucia”.

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now