Bajkowe Przedszkole

Ramowy rozkład dnia Gr. 2

W roku szkol. 2020/2021

 • 6.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Kontakty z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zajęcia stymulacyjne, zabawy wg zainteresowań dzieci.

 • 7.30- 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy ruchowe i konstrukcyjne, ćwiczenia poranne.

 • 8.00- 8.15 Kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.

 • 8.15- 8.45 Śniadanie.

 • 8.45- 9.00 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

 • 9.00- 10.00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.

 • 10.00- 11.15 Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym    i zabawy dowolne.

 • 11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjne.

 • 11.30- 12.00 Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturowych związanych z zachowaniem się przy stole.

 • 12.00- 12.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

 • 12.30- 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, organizowanie zajęć dodatkowych.

 • 13.45- 14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe.

 • 14.00- 14.30 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole.

 • 14.30- 16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na świeżym powietrzu. Tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci. Praca korekcyjno- kompensacyjna. Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now