Bajkowe Przedszkole

                                                    Komunikat

   W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa, wprowadzamy zmiany w organizacji pracy Bajkowego Przedszkola. Z dniem 25.03.2020r, będziemy kontynuować realizację podstawy programowej on-line w poszczególnych grupach. Z racji tego, że nie jesteśmy w stanie kontaktować się z państwem osobiście prosimy o przekazanie adresu mailowego, na który będziemy mogli przesyłać zabawy i zadania do wykonania z dzieckiem w danym dniu. Udostępnienie przez państwo adresu mailowego rozumiemy jako wyrażenie zgody na użytkowanie go.

Administratorem danych będzie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Turku.

Z poważaniem Dyrektor Elżbieta Pasturek 

Prosimy o skontaktowanie się poprzez wysłanie maila z treścią:
„Imię i nazwisko dziecka, grupa przedszkolna”

Każda z grup otrzyma propozycje zadań do realizacji.

Maile prosimy wysyłać na adresy:

Grupa 1 (maluszki) p. Basia – bajkowaedukacja1@gmail.com

Grupa 2 (4-latki) p. Beata, p. Daria – bajkowaedukacja2@gmail.com

Grupa 3 (5-latki) p. Ola, p. Marika – bajkowaedukacja3@gmail.com

Grupa 4 (6-latki) p. Ela, p. Ala – bajkowaedukacja4@gmail.com

Grupa 5 (6-latki) p. Edyta, p. Ala – bajkowaedukacja5@gmail.com

Grupa 6 (3-4-latki) p. Karolina, p. Dorota – bajkowaedukacja6@gmail.com

Grupa 7 (5-latki) p. Małgosia, p. Malwina – bajkowaedukacja7@gmail.com

OGŁOSZENIE

dla Rodziców dzieci

uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją nie będzie możliwości sprawdzenia list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu. Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zostanie udostępniona na stronie przedszkola https://bajkoweprzedszkole.wixsite.com/mojawitryna,  
w zakładce Rekrutacja 2020.

Zwracamy się również z prośbą o złożenie drogą elektroniczną na adres przedszkola przedszkole.3.turek@wp.pl, oświadczenia woli przyjęcia dziecka  do Przedszkola Samorządowego nr 3 „Bajkowego Przedszkola” w Turku i tym samym o rezygnacji z miejsca w przedszkolach wskazanych we wniosku – treść oświadczenia poniżej.

W ten sam sposób powiadomimy Rodziców o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola.

Terminy rekrutacji pozostają bez zmian- są do wglądu na stronie przedszkola.

Zgodnie z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020-2021,           listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną opublikowane     na stronie przedszkola w dn. 03.04.2020r.

Poniższe Oświadczenie, które  jest także do pobrania na stronie przedszkola w zakładce                 Rekrutacja 2020- prosimy dostarczyć w terminie po 03.04.2020r.

 

 

           ……………..…………………                                                     Turek..........................

                           Imię i nazwisko rodzica

Oświadczenie

Oświadczam, iż w związku z zakwalifikowaniem

mojego  dziecka………………………………………..………………………………………………
do Przedszkola Samorządowego nr 3 „Bajkowego Przedszkola” w Turku, deklaruję, że będzie ono uczęszczać  w roku szkolnym 2020/2021
do w/w przedszkola, w związku z czym rezygnuję z miejsca
w Przedszkolu Samorządowym nr ….... w Turku.

                                                                                              …………………………………

                                                                                                     (podpis rodzica )

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now